#RealismoTerminale: Sul mensile polacco di arte e letteratura “Bezkres / Infinito” prosegue la rubrica fissa dedicata al Realismo Terminale a cura di Izabella Teresa Kostka

A partire dai primi mesi dell’anno 2019, sul mensile polacco di arte e letteratura “Bezkres / Infinito” (caporedattore Adam Gabriel Grzelązka), prosegue il costante impegno della diffusione del Realismo Terminale di Guido Oldani sulla terra polacca, attraverso una rubrica fissa dedicata al Movimento e condotta dalla scrittrice e giornalista culturale freelance Izabella Teresa Kostka – Portavoce e Ambasciatrice ufficiale del RT per la Polonia.

Ogni mese vengono presentati autori esponenti del RT con le loro poesie e note biografiche tradotte in lingua polacca da Izabella Teresa Kostka e numerosi articoli riguardanti l’attività e gli eventi nell’ambito del Movimento.

In seguito alcuni articoli pubblicati nella rivista sia in cartaceo che in versione digitale. Nei prossimi mesi altri interessati autori del RT.

• Guido Oldani

• Giuseppe Langella

• Poesia sociale e numerosi testi di Guido Oldani, Giuseppe Langella, Izabella Teresa Kostka e Tania Di Malta

Massimo Silvotti

Igor Costanzo

Giusy Càfari Panìco

• Sabrina De Canio

Tania Di Malta

• Antje Stehn

La rubrica sul Realismo Terminale in lingua polacca su “Podtekst kulturalny”

Sul portale culturale in lingua polacca “Podtekst kulturalny” la mia rubrica dedicata al movimento del Realismo Terminale:

https://podtekstkulturalny.wordpress.com/category/realizm-terminalny/

Sezione polacca bilingue: “Si dissolvono le orme su qualsiasi terra / Rozmywają się ślady na każdej ziemi” di Izabella Teresa Kostka

Autor: Izabella Teresa Kostka Tytuł: “Si dissolvono le orme su qualsiasi terra / Rozmywają się ślady na każdej ziemi”, tom poezji współczesnej, wydanie dwujęzyczne włosko – polskie, CTL Editore, Włochy – Livorno 2017.

Przedmowa, nota wprowadzająca i niektóre wiersze wybrane

• Przedmowa włoskiej literatki i promotorki kulturalnej księgarni Feltrinelli Marii Teresy Bocca:

“Jej ziemia jest tu i wszędzie, obojętnie, w którą stronę się uda i jakiej mowy słucha. Jej przeznaczeniem nie jest “brak przynależności do żadnej Ojczyzny”, nie jest “samotna na obcej ziemi”. Jest śpiewem bladej dzieweczki i rozmową z naturą, jest w głosie, który zanika w echu wśród antycznych szczytów lub pomiędzy bruzdami zmarszczek wiekowego starca. Żyje w trzepocie rzęs, w każdym błysku światła rzeźbiącego wersy będące odzwierciedleniem jej włoskiej duszy, która dopiero później, w tłumaczeniu na język polski, wypowiada się w ojczystej mowie. To tak, jakby poezje tworzone w zaadoptowanym języku włoskim były wskazówką do zagłębienia się w meandrach najbardzej intymnego wewnętrznego Ego, przewodnikiem do lektury i do zapoznania się z niespokojną elegancją strof w języku polskim, zaproszeniem do przemierzenia najbardziej ukrytych zakątków ludzkiego serca. Wrażliwsza od innych, z empatią postrzega spojrzenie, uśmiech, płatek delikatnego śniegu, wykrzywione bólem oblicze, a mimo tego jej oczy obserwujące zakrzywiony horyzont pozostają zawsze pogodne, uważnie przemierzają doliny skąpane w miękkim świetle dnia lub w zaduszających oddech ciemnościach. Jej oczy wznoszą się ponad tafle wody, miasta, góry i ulice. Ojczyzna Izabelli Teresy Kostki jest tutaj, wśród wersów włoskich i polskich, w magicznej formule zawierającej całą prawdę o ludzkiej egzystencji, we wspaniałym i wstrząsającym dialogu z życiem, w deklamacji stworzonej z akordów o niezrównalnej tonacji recytatywnej. Każde słowo jest odbiciem intymnego i głębokiego odczucia, spojrzeniem poszukiwacza przemierzającego mrok bólu i światłość nadziei, pustkę zapomnienia i nagłego “braku”, każde słowo pragnie stać się obrazem i filtruje blaski namiętności i niewyczerpanej miłości, nadziei i nieustającej wiary w życie. “Chciałabym nie zniknąć w zapomnieniu”, wyznaje autorka, modli się do Boga powierzając Mu ludzkie cierpienia, pozwala się ponieść pisarstwu, zarówno w języku włoskim jak i w polskim tak, jak życiu. Dzieli się z nami swą głęboką znajomością człowieka, spogląda w ciemność i ukazuje nam promienie światła. No właśnie, poezja Izabelli Teresy Kostki to ciągłe falowanie jasności i cieni. To światło błyszczące o zmierzchu, które rozpływa się w naszych sercach kiedy czytamy “chciałabym pokonać czas, aby chronić Cię na wieki”. Tak zwraca się do ukochanej Matki, na którą spogląda jej zmęczonymi oczami, oddycha “matczyną esencją” czując pulsujący w sercu zew krwi. Ciemność akompaniuje nam podczas lektury poezji dedykowanej ojcu – “nieobecnemu obrazowi zawieszonemu w próżni”, to dla niego liryka staje się pełną bólu i smutku modlitwą. Światłość rozpraszająca chmury powraca przy wspomnieniach zadedykowanych drogiej Babci, która w chorobie “zapomniała własne oblicze” pogrążając się w milczeniu i w pustce. Babci, w stosunku do której autorka żywi głęboką miłość będącą owocem wdzięczności i szacunku. Staruszki, którą pragnie “wziąć za rękę”, podziwiać “ozdobioną srebrem starości”, chronić od zła i stać się dla niej przewodnikiem po jałowych ścieżkach zapomnienia. Znowu ciemność i dusza artystki ukrywa się w bezlitosnych zdaniach, które są jak wyzwanie na pojedynek i nigdy nie przynoszą upragnionego pocieszenia. Wykrzykuje swoją pogardę w stosunku do mężczyzn “niewolników cielesności”, “zatopionych w kieliszku brandy”, mężczyzn pozbawionych człowieczeństwa i przelewających “krew Ewy”, krew kobiet sprowadzonych do postaci “pozbawionej łez duszy”, krew sycącą ziemię, krew ofiar przemocy “wolnych od grzechów i od win dziewiczych”. Kiedy “serce umiera w ciemności” i zostaje tylko pustka, poetka widzi “Miłość siedzącą na skraju morza”, piękną i nieosiągalną, wierzy zawsze w uczucie, nawet to ulotne jak “kwiat paproci” i chronione w zakamarkach duszy. Poezje płyną jak życie aż do chwili, w której na horyzoncie pojawia się Śmierć. Wzrok, umysł i serce jednoczą się i podążają na skraj nieba, za którym nie ma końca, pogrążają się w mroku kochając jego ciszę, a “z łez powstają stuletnie drzewa” i życie kończy się “ostatnim objęciem”. Izabella Teresa Kostka obdarza nas poezją pozbawioną sztucznej retoryki, napisaną odważnym, miejscami esencjalnym, a miejscami obfitym i pełnym żaru językiem. Daruje nam poezję pozostawiającą czas na refleksję, lirykę, która oczarowuje, parzy, ugasza pragnienie, poezję, która nadaje życiu wymiar cieni, “cieni w tranzycie”, wodnych “akwareli dnia wczorajszego odbitego w próżni”.

Mariateresa Bocca, Vigevano 2017, tłumaczenie z włoskiego I.T.Kostka.

• nota wprowadzająca od autorki:

Chciałabym nie zniknąć w zapomnieniu
o zmierzchu dnia, który mi pozostał (…)

Bardzo długa i burzliwa wędrówka pobudziła moje pióro, z którego zrodziło się natchnienie do napisania tej książki. Już od dłuższego czasu w mej podświadomości nabierała kształtu chęć wyrażenia retrospekcyjnych myśli poetyckich, które prawie zawsze rodzą się w zaadoptowanym przeze mnie języku włoskim, a pozostają często “zaniedbane” w ojczystej mowie polskiej. Nie było to łatwym zadaniem, ponieważ obydwa języki są od siebie skrajnie odległe pod prawie każdym aspektem literackim: muzykalność, rytm i struktura gramatyczna różnią się całkowicie, niektóre wyrażenia charakterystyczne dla języka włoskiego nie mają odpowiednika w mowie polskiej. Mimo wszystko nie podałam się zniechęceniu i, jak zawsze powtarzam parafrazując sławne zdanie Gabriela D’Annunzio “Memento audere semper”, aby nie zniszczyć ekspresji poetyckiej tekstów, spróbowałam przekazać w obydwu językach wszystkie efekty dźwiękowe i rytm typowy dla moich liryk. W tłumaczeniach ośmieliłam się na elastyczność i czasami jakiś specyficzny synonim, który w przekładzie na język polski stał się mniej “sztywny”, bardziej “otwarty”, pozwalając na zachowanie struktury sylabicznej bardzo zbliżonej do oryginału. Nie przetłumaczyłam tylko samych słów, ale także ich ukryte znaczenia zrodzone w mojej twórczej podświadomości, zawarte w pauzach i w nie do końca wyrażonych odczuciach. Ten proces pozwolił mi na podzielenie się z Wami wersami uwiecznionymi na kartkach papieru. Drukując wersję polską obok włoskiej, przybliżyłam do siebie dwa tak odległe języki, stworzyłam wzbogacające się wzajemnie wyrażenia, które jak “w lustrzanym odbiciu” uzupełniają się, a nie zmieniają merytorycznego znaczenia tekstu. Sądzę, że pisarstwo jest odzwierciedleniem mej duszy: błądzi pomiędzy dwoma narodami, dwiema Ojczyznami, dwoma morzami, jest jak dwie połówki serca, które bije jednym głosem kochając i cierpiąc po polsku, i po włosku. Myślę, że ta “współpraca” zaowocowała stworzeniem specyficznego języka zrodzonego z fuzji dwóch rzeczywistości, w których dojrzewałam od lat jako kobieta i pisarka. Ten tomik zawiera przede wszystkim poezje, które nie zostały wcześniej opublikowane, ale w wielu przypadkach są już nagrodzone w licznych konkursach krajowych i międzynarodowych odbywających się na terenie Włoch (“Credo” i “Ostatnie pijaństwo” na Konkursie “Terra di Virgilio – Ziemia Wirgiliusza” w Mantui; “Zaklinam cię, Człowieku” 2° Nagroda na Międzynarodowym Konkursie Literackim “La voce dei Poeti – Głos poetów” Verbumlandiart w Lecce; “Memento” fragment z książki “Gli espulsi dall’Eden – Wygnani z raju”, która w całości zdobyła 1° miejsce w kategorii poezji alegorycznej na Konkursie Poezji Wydanej im. Leandro Polverini w Rzymie; “Zapomnienie” doceniona na Międzynarodowym Konkursie Literackim “Inchiostro e Anima – Atrament i dusza” w Noto, na Sycylii; “Dwa mangrowce” fragment z krótkiego cyklu poetyckiego nagrodzonego Nagrodą Specjalną dla “Najlepszej Autorki pochodzenia obcego” zamieszkałej we Włoszech na Konkursie Literackim “Ossi di Seppia – Kości mątwy” w Imperii; “Sangue di Eva – Krew Ewy” z cyklu poezji niewydanych “Ka_r_masutra” odznaczonego Nagrodą Specjalną Krytyki na Międzynarodowym Konkursie Literackim im. Seneki w Bari).
“Rozmywają się ślady na każdej ziemi…” osiągając punkt “bez powrotu”, przestrzeń, w której nie istnieją już różnice rasowe, religijne ani językowe. Pozostają tylko głębokie refleksje dotyczące ludzkiej egzystancji, przemijania, prawdziwych wartości naszego życia, niesprawiedliwości, tak często burzliwej miłości i… śmierci.
“Chciałabym nie zniknąć w zapomnieniu…” i pragnęłabym bardzo, aby ten zbiór poezji współczesnych stał się mostem pomiędzy dwiema, tak bliskimi memu migrującemu sercu Ojczyznami. Marzę, aby poruszył ukryte, głębokie emocje w sercach zarówno włoskich, jak i polskich czytelników.

Z wyrazami uczuć.

Izabella Teresa Kostka
Mediolan, marzec 2017.

• niektóre wiersze wybrane z w/w tomu poezji, teksty oryginalne w języku włoskim z tłumaczeniem na język polski:

STARÒ ALLA TERRA COME LA NEVE (a proposito di me)

Vorrei
non sparire nella dimenticanza
all’ultimo vespero del giorno che resta
come un melo spoglio della matura raccolta
– riverbero del Peccato e della primavera.

Lascerò la parola,
mia figlia audace,
concepita nelle ore dell’eterne assenze,
partorita dal gelo delle sterili notti
ancorate nell’antro di un lenzuolo.

Madre mancata di un discepolo mai nato,
errante tra le culle dei due mari,
una nube inquieta nel libero volo
scendente sui sentieri con lacrime di pioggia.

Orfana di nome e di nazione,
unione del Nord col Solleone,
starò alla terra come la neve,
il traguardo difficile dell’integrazione.

Vorrei
non sciogliermi all’arrivo di una calda alba,
essere per la vostra mente come
un lume della speranza.

BĘDĘ ŚNIEGIEM DLA KAŻDEJ ZIEMI (o mnie)

Chciałabym
nie zniknąć w zapomnieniu
podczas ostatniego zmierzchu, co został
jak jabłoń ogołocony z dojrzałego zbioru
– wspomnienia Grzechu i minionej wiosny.

Pozostawię słowo,
moje dzielne dziecię
poczęte w czasie wiecznych absencji,
zrodzone w chłodzie sterylnych nocy
zadomowionych w otchłaniach prześcieradła.

Niespełniona matka brakującego potomka,
zabłąkana pomiędzy dwóch mórz kolebkami,
niespokojna chmura w swobodnym locie
spływająca na ścieżki ze łzami deszczu.

Osierocona z imienia i z narodu,
zjednoczenie Północy z gorącym Południem,
będę śniegiem dla każdej ziemi,
trudnym uwieńczeniem mej integracji.

Chciałabym
nie roztopić się z nadejściem ciepłego świtu,
stać się dla Waszych umysłów
światłem nadziei.

SANGUE DI EVA

Ho incontrato le donne
dai corpi mutilati come le statue antiche,
nel nome dell’amore sfregiate con l’acido,
libere dai peccati e vergini di colpe.

Le loro anime non avevano più lacrime
asciugate dagli schiaffi dei loro compagni,
le bocche cucite dalla paura
non osavano gridare in autodifesa.

Sorelle stuprate e abbandonate
condannate al disprezzo dai fratelli maggiori,
vittime dei soldati di ingiuste guerre,
vendute agli scafisti come “fresca merce”.

Ho visto i loro volti,
gli occhi sventrati dagli estranei ordigni,
pietrificati e gelidi come le tombe
dei figli sepolti sul versante del mare.

Deperivano immobili nel purgatorio
coperte soltanto di nudo orgoglio…
Non c’è più pace su questa Terra
impregnata di dolore e di sangue di Eva.

KREW EWY

Spotkałam kobiety
o ciałach okaleczonych jak antyczne rzeźby,
w imię miłości oszpecone kwasem,
wolne od grzechów i od win dziewicze.

Ich dusze nie posiadały łez
osuszonych “siniakami” od własnych partnerów,
usta zaszyte od terroru i strachu
nie potrafiły już krzyczeć w samoobronie.

Siostry zgwałcone i porzucone,
skazane na pogardę przez młodszych braci,
ofiary żołnierzy niesprawiedliwych wojen,
sprzedane przez handlarzy jako “świeży towar”.

Widziałam ich oblicza,
oczy wypalone od eksplodujących ładunków,
skamieniałe i zimne jak wieczne mogiły
synów pogrzebanych na brzegach morza.

Wegetowały ciche i nieruchome w czyśćcu
okryte tylko swą nagą dumą…
Nie ma pokoju na tej Ziemi
przesyconej bólem i krwią Ewy.

DIMENTICANZA (Alzheimer, dedicata a nonna Leokadia)

Le tue dita tremano
appese tra ieri e l’avvenire,
aggrappate alle briciole dell’annullata memoria,
hai scordato l’immagine del tuo viso
corroso dal pianto,
scarnato dal morbo.

Non riconosci più alcuna voce
sommersa nel silenzio della vecchiaia,
sei come un’eterna e fragile fanciulla
abbandonata nel bosco,
nella dimenticanza.

Dammi la mano,
non vergognarti,
amo le macchie sulla tua pelle,
quelle tracce indelebili di un attimo passato
coperto di cenere e di granelli di sabbia.

Sorridi adornata soltanto d’argento
scintillante da tempo tra i sottili capelli,
mi guardi assente ma rassegnata,
alla Fine vicina,
da me tanto lontana.

Rimembro ancora quei giorni felici
in cui mi ricordavi.

ZAPOMNIENIE (alzheimer, dedykowana Babci Leokadii)

Drżące są twoje palce
zawieszone pomiędzy “wczoraj” a dniem jutrzejszym,
uchwycone okruchów zamazanej pamięci,
nie pamiętasz wizerunku własnego oblicza
zardzewiałego od płaczu,
wyniszczonego chorobą.

Nie rozróżniasz już żadnego głosu
zanurzona w ciszy bolesnej starości,
jesteś jak wieczna i bezbronna dziewczynka
pozostawiona w lesie,
w zapomnieniu.

Podaj mi rękę,
nie wstydź się tego,
kocham plamy na Twojej skórze,
te niezamazalne ślady minionej chwili
okryte prochem i ziarnkami piasku.

Uśmiechasz się przystrojona srebrem
mieniącym się od dawna w delikatnych włosach,
spoglądasz na mnie nieobecna, z losem pogodzona,
Kresu już bliska,
ode mnie tak daleka.

Przypominam sobie te szczęśliwe dni,
w których mnie pamiętałaś.

L’ULTIMA SBORNIA

Ti mostrerò la vita,
senza fronzoli,
scarna e priva di stupidi miraggi,
odorante di giorno di amarezza,
avvinghiata nel ventre della metropolitana.

Essa ha il sorriso di un barbone,
sdentato ricordo della ricchezza,
punge le coscienze dei burattini
urtando nel buio le loro menti.

(Non indossa i capi griffati)

S’accuccia arresa a fame e stenti,
una sagoma strisciante sui marciapiedi,
si nutre degli scarti del fasullo potere
gettati di notte ai cani randagi.

T’insegnerò la vita,
agonizzando silente dall’ultima sbornia.

OSTATNIE PIJAŃSTWO

Pokażę Ci życie,
bez ogródek,
wychudzone i pozbawione głupawych złudzeń,
cuchnące za dnia rozgoryczeniem,
zwinięte w kłębek w trzewiach metra.

Ma ono uśmiech bezdomnego,
szczerbate wspomnienie po bogactwie,
toczy świadomość marionetek
raniąc nocami ich umysły.

(Nie ubiera się w markowe ciuchy)

Jest skurczone od głodu i uciemiężenia
jak cień czołgający się po chodnikach,
odżywiane resztkami pozornej władzy
rzucanymi nocą zdziczałym kundlom.

Nauczę Cię życia
umierając cicho po ostatnim pijaństwie.

MEMENTO

Ho conosciuto uomini
drogati della loro ignoranza,
marionette sospese sui fili del potere,
marinai stregati dagli sguardi delle sirene,
abbagliati dalla luce del falso avere,

schiavi del carnale
condannati agli scarti del piacere,
svuotati involucri dell’umana coscienza,
annegati di notte in un bicchiere di brandy,
fatti e rifatti tra le curve del godere.

Vivevano illusi dai futili miraggi,
aggrappati alle cosce a pagamento,
convinti di essere già immortali
calpestavano le grida, i sensi di colpa.

Ho pianto
sulle loro tombe coperte di fango,
abbandonate e prive di qualsiasi ricordo,
gettate nell’oblio della dimenticanza,
sepolcri guardiani dell’eterna mancanza.

MEMENTO

Poznałam mężczyzn
otumanionych własną ignorancją,
marionetki zawieszone na sznurkach władzy,
marynarzy uwiedzionych spojrzeniami syren,
oślepionych blaskiem złudliwego bogactwa,

niewolników cielesności
skazanych na resztki żądzy,
puste powłoki ludzkiej świadomości,
zatopionych nocą w szklaneczce brandy,
zrodzonych i przemienionych w krągłościach rozkoszy.

Żyli oszołomieni ulotnymi wizjami
zawieszeni obłapując opłacane uda,
przekonani o swojej nieśmiertelności
zagłuszali krzyki, wyrzuty sumienia.

Zapłakałam
na ich grobach zabrudzonych błotem,
porzuconych i pozbawionych jakichkolwiek wspomnień,
na mogiłach zepchniętych w otchłań zapomnienia,
wiecznych strażnikach niezaspokojenia.

I NOSTRI TEMPI

I nostri tempi
sono cani randagi
a caccia tra i muri d’un manicomio
imbevuto di odio e di quotidiana pazzia.

Non esiste alcuna cura
a quel morbo che affligge l’intero pianeta,
al veleno impadronitosi delle nostre menti
che oltre il profitto non rispettano più niente.

Il sacrificio dei pedoni sulla scacchiera dei Grandi
ove il Re è giullare d’un Demone d’oro,
ove i mortali non possiedono più i nomi,
son ridotti soltanto al valore dei numeri.

Viviamo all’epoca d’un malato caos,
dello sterminio ingiusto d’un gregge di pecore,
siamo come Icaro sempre illusi
sperando di sorvolare le anonime lapidi.

E ogni notte,
sigillati a chiave,
ci vergogniamo delle semplici, umane paure.

NASZE CZASY

Nasze czasy
są bezpańskimi psami
polującymi wśród murów szpitala wariatów
przesyconego nienawiścią i codziennym szaleństwem.

Nie ma żadnej terapii
na chorobę ogarniającą całą planetę,
na truciznę rządzącą naszymi umysłami,
które prócz zysków nie szanują niczego.

To ofiara z gońców na szachownicy Wielkich,
na której Król jest błaznem złotego Demona,
a śmiertelnicy nie mają już imion
i są sprowadzeni do wartości numerów.

Żyjemy w czasach chorego chaosu,
niesprawiedliwej rzezi stada owieczek,
jesteśmy jak Ikar zawsze pełni złudzeń
licząc, że poszybujemy nad bezimiennymi grobami.

I każdej nocy,
zapieczętowani kluczem,
wstydzimy się zwyczajnego, ludzkiego strachu.

Izabella Teresa Kostka

Wszystkie prawa zastrzeżone

© copyright2017

Il mensile letterario polacco “Bez{kres}” e lo spazio dedicato al M° Guido Oldani e al Realismo Terminale

Sul mensile culturale polacco “Bez{kres} – Infinito” di novembre, il posto centrale viene dedicato a Guido Oldani con le poesie tratte da “La guancia sull’asfalto” nella mia traduzione in polacco con la Sua nota biografica e il mio articolo riguardante il premio International Poetry Award 1573 conferito al M° Oldani in Cina. E chi ci ferma più? Evviva il Realismo Terminale.
E ci sono ancora tante altre sorprese… (verranno svelate a breve).
Ringrazio il caporedattore Adam Gabriel Grzelązka per l’impeccabile collaborazione.

Izabella Teresa Kostka

Realismo Terminale: “Dalla tecnologia all’ironia”, alcuni testi scelti di Guido Oldani, Giuseppe Langella, Tania Di Malta e Izabella Teresa Kostka con la traduzione in lingua polacca

Realismo Terminale: “Dalla tecnologia all’ironia”, alcuni testi scelti di Guido Oldani, Giuseppe Langella, Tania Di Malta e Izabella Teresa Kostka con la traduzione in lingua polacca:

https://podtekstkulturalny.wordpress.com/2019/10/06/wiersze-wloskiego-realizmu-terminalnego-od-codziennosci-do-ironii-tlumaczenie-na-jezyk-polski-izabella-teresa-kostka/?preview=true

POESIA POLACCA: SEI LIRICHE SCELTE di MARIAN JEDLECKI / SZEŚĆ POEZJI WYBRANYCH MARIANA JEDLECKIEGO

(di Izabella Teresa Kostka)

La poesia contemporanea polacca ha tanti volti e sfumature che come le onde del Mar Baltico lambiscono gli abissi della sensibilità umana. Proprio dalla bellissima città di Kołobrzeg, situata sulle sponde del mare, giungono i versi del poeta Marian Jedlecki conosciuto anche come “Marcin Jodłowski”.

La sua poetica è contenuta nelle poche ma essenziali parole scelte sempre con cura ed attenzione ai minimi dettagli, priva di interpunzione scorre interrottamente come le maree. Lascia tanto spazio all’immaginazione, all’interpretazione libera e “non forzata” di ogni singolo verso. Ogni strofa mette in evidenza la profonda riflessione esistenziale e la malinconia nordica. L’eterno dilemma del senso della vita e dell’umano pellegrinare, le domande senza risposta in dialogo / monologo con Dio e la spiritualità intensa di ogni parola arrivano direttamente al cuore, diventando parte integra di ciascuno di noi.

In seguito pubblico alcune sue poesie scelte nella mia traduzione.

Izabella Teresa Kostka, Milano giugno 2019

~

Polska poezja współczesna ma wiele oblicz i odcieni, które jak fale Morza Bałtyckiego obmywają głębiny ludzkiej wrażliwości. To właśnie z pięknego miasta Kołobrzeg, położonego nad brzegiem morza, docierają do nas wersy poety Mariana Jedleckiego, znanego także jako “Marcin Jodłowski”.

Wiersze zawarte w niewielu esencjalnych słowach, dobranych zawsze z uwagą i dbałością o każdy szczegół, pozbawione interpunkcji falują nieprzerwanie jak morskie przypływy. Pozostawiają wiele miejsca na wyobraźnię i wolną interpretację każdego zdania. Każda fraza uzewnętrznia głęboką, egzystencjalną refleksję i północną melancholię. Wieczny dylemat o sensie życia i ludzkiej pielgrzymki, pytanie bez odpowiedzi w dialogu / monologu z Bogiem i intensywna duchowość każdego słowa docierają bezpośrednio do serca, stając się stałą częścią każdego z nas.

Izabella Teresa Kostka, Mediolan 2019

Załączam sześć poezji wybranych Mariana Jedleckiego w moim tłumaczeniu.

GŁUCHOTA

Głucha jest noc mrok mgła
głuchy krzemień i drut kolczasty
głuche morze i puchacz
noc zbędna z nieobecności i pytań

ślepa jest noc i kamienie
ślepy kret co w ziemi ryje
ślepe są twoje włosy

niema jest nędza
pieśń świerszczy na łące
niema przędza i powietrze

kaleka tu cała natura
kalekie wołanie o pomoc
kaleki ten co tworzy krzyk

więc kto widzi?
kto słyszy?
kto woła?
chyba nie Bóg
a to też moja wina?

SORDITÀ

Sorda è la notte il buio la nebbia
sorda la selce e il filo spinato
sordo il mare e il gufo
la notte superflua di assenze e domande

cieca è la notte e le pietre
cieca la talpa che nella terra scava
ciechi sono i tuoi capelli

muta è la miseria
il canto delle cicale nel campo
muto il filato e l’aria

disabile tutta la natura
disabile un grido d’aiuto
disabile chi genera l’urlo

allora chi vede?
chi sente?
chi chiama?
forse non l’Iddio
anche questa è colpa mia?

WIRUS

Wyłączam telefon
juz nic nie chcę wiedzieć
przykre zdarzenia
zniekształcone prawdy
przeżute poglądy i odczucia
suponowane przez retuszerów
wypowiedziane myśli
przetransponowane słowa
zamieniane beznadziejnie
bezwiednie?
na swój obraz podobieństwo?
świadome nienawiści?
ze strachu?
przed czym?
bo nienawiść to dżuma
którą stworzyliście i rodzi strach określony
który teraz ma naszą twarz
a to wirus osobowości
na czas niepojęty
na wynos
na wprost na wszelki wypadek

VIRUS

Spengo il telefono
non voglio sapere più niente di
spiacevoli avvenimenti
verità contorte
masticati punti di vista e sentimenti
suggeriti dagli opinionisti
pronunciati pensieri
trasportate parole
scambiate senza speranza
all’insaputa?
alla propria immagine?
gli odi voluti?
della paura?
di cosa?
perché l’odio è peste
che avete generato e crea una paura ben definita
che ora ha il nostro volto
è il virus della personalità
al tempo inconcepibile
da asporto
dritto per ogni evenienza

PRZEMYŚLENIE 6

Każdego nowego dnia
wracamy do tej samej codzienności
tylko podświadomość jej zmienna
dopełniamy obrazy
naszego widzenia
naszych odczuć
naszej ułudy

wszystko co odchodzi ginie w wieczności
staje się tym samym szczególnie drogie
przez sekundę momentu wszechświata
wszystko co stworzył człowiek
jest dyskusyjne
jakie to nieszczęście
że człowiek umie niszczyć
afirmuje i odchodzi
święty zbrodniarz –
ecco homo

RIFLESSIONE 6

Ogni nuovo giorno
torniamo alla stessa quotidianità
soltanto il suo subconscio è mutevole
completiamo le immagini
della nostra percezione
del nostro sentire
della nostra illusione

tutto ciò che se ne va sparisce nell’eternità
diventa allo stesso tempo estremamente caro
per un secondo del momento dell’universo
tutto quello ch’è stato creato dall’uomo
è discutibile
peccato
che l’uomo sappia distruggere
ammira e si allontana
il sacro delinquente –
ecco homo

W PIJANEJ DRODZE DO EDENU

Ileż to razy śmiałem się pijany
aby ukryć łzy
ileż już masz róż
które wkładałem ci w dłonie
by nie pokazać ci miła
żem w potyczce z życiem
a mój powóz stacza się
w koleiny czasu aż po osie

kiedy słyszę jak wokół mnie
chce runąć świat
i widzę jak przyszłość
w którą wiarę kładłem
spada jak liść w jesiennej szarudze
ech kelner –
proszę podaj mi spokoju w dużej szklance
pomiędzy linią napięć
a roztrzepotaniem skrzydeł
w drodze do Edenu

SUL SENTIERO EBBRO VERSO L’EDEN

Quante volte ho riso ebbro
per nascondere le lacrime
quante sono le rose
che ti abbia messo nelle mani
per non farti vedere Cara
che sono in battaglia con la vita
e la mia carozza scivola
nei solchi del tempo fino all’asse

quando sento come intorno a me
vuole crollare il Mondo
e vedo come il futuro
nel quale ho posto la fede
cade come una foglia nella pioggia autunnale
eh cameriere –
portami per favore la tranquillità in un bicchiere
tra la linea delle tensioni
e lo svolazzare delle ali
sul sentiero verso l’Eden

TAK NA MARGINESIE

Nie jestem prochem
nie obrócę się w niego
w proch –
nie jestem niebem z nieba
jestem sam dla siebie niebem
i mój szklisty strop
jestem sam dla siebie ziemią
tak jak gleba z gliny
nie uciekłam znikąd do znikąd
i nie wrócę tam

oprócz samego siebie nie znam innej doli
w wzdętym nadmuchu wiatru
i w spękaniu skał
muszę siebie tutaj i tam
siebie rozproszonego
znaleźć

COSÌ A MARGINE

Non sono cenere
non ritornerò ad essa
alla cenere –
non sono cielo del cielo
sono cielo per me stesso
e il mio soffitto vitreo
sono terra per me stesso
come il suolo dal fango
non sono fuggito dal nulla al nulla
e non ci tornerò

a parte me stesso non conosco un altro destino
in un soffio gonfio del vento
e nelle crepe delle rocce
devo me stesso qui e ora
disperso
ritrovare

DZIADEK

Tkwił całe życie w Życiu
najpierw w łonie parę miesięcy
potem ssał pierś
komunia wojsko obłuda
kartki żywnościowe
był dziadkiem z obowiązku
uczciwość
ostatnich dziesięć lat konania
był sobą
i już go nie ma

NONNO

Esisteva tutta la vita nella Vita
all’inizio nel grembo per parecchi mesi
poi ciucciava il seno
la prima comunione il servizio militare la falsità
la regolamentazione del cibo
faceva il nonno per dovere
onestà
gli ultimi dieci anni di agonia
era se stesso
e già non c’è più

Marian Jedlecki

Poesie scelte dalla raccolta in lingua polacca “Ingrediencje / Ingredienti”

Traduzione: Izabella Teresa Kostka, Milano / Mediolan 2019

Tutti i diritti riservati all’autore

Prawa autorskie zastrzeżone

NOTA BIOGRAFICA

MARIAN JEDLECKI nato a Wieluń (Polonia), animatore culturale, ex marinaio. Scrive saggi, racconti, poesie. Sta per pubblicare il suo prossimo libro dedicato ai tempi delle avventure da marinaio, una raccolta di saggi “Myśli niepokorne / Pensieri ribelli” e tra sillogi poetiche “Sklejone marzenia / Sogni incollati”, “Alienacje / Solitudini” e “Półprawdy / Le mezze verità”. Risiede a Kołobrzeg, la città marittima in cui è il Presidente della filiale dell’Associazione degli Autori Polacchi.

Ha pubblicato nei seguenti almanacchi: “Dźwirzyńskie Lato Literackie / Estate Letteraria di Dźwirzyno”, “Świętokrzyski kwartalnik literacki / Il trimestrale letterario di Świętokrzyce”, sulle riviste “Nieznany świat / Mondo sconosciuto”, “Flesz / Flash”, “Kulisy Kołobrzeskie / Le quinte di Kołobrzeg” e anche durante la “Hybertiada” a Kołobrzeg nel 2009.

Le sue poesie troverete sul blog:

https://marcin50.wordpress.com

MARIAN JEDLECKI urodzony w Wieluniu, wieloletni animator kultury, przez wiele lat był marynarzem. Ten okres swojego życia – przygodę z morzem – wspomina ze szczególnym sentymentem.
Pisze opowiadania, felietony, poezję. Przygotowuje do wydania kolejną powieść z okresu marynarskiej przygody, zbiór esejów “Myśli Niepokorne” oraz trzy tomiki wierszy – ” Sklejone Marzenia”, „Alienacje” i “Półprawdy”. Mieszka w Kołobrzegu. Jest prezesem Stowarzyszenia Autorów Polskich o/Kołobrzeg.

Dotychczas publikował w almanachach – “Dźwirzyńskie Lato Literackie”, w „Literackim Kwartalniku Świętokrzyskim”, w czasopismach “Nieznany Świat”, “Flesz”, w “Kulisach Kołobrzeskich”, a także we wrześniu, w czasie Herbertiady w Kołobrzegu w 2009 roku.
Jego utwory znajdują się także na blogu:

https://marcin50.wordpress.com

Marian Jedlecki

SEZIONE POLACCA: RECENZJA ZBIORU WIERSZY p.t. “ZEGAR MELODII” MONIKI KNAPCZYK (autor: Izabella Teresa Kostka)

RECENZJA ZBIORU WIERSZY p.t. “ZEGAR MELODII” MONIKI KNAPCZYK (autor: Izabella Teresa Kostka)

Pisanie recenzji do tomiku poetyckiego nie należy do łatwych zadań, gdyż jak można oceniać uczucia? Właśnie wiersze, w przeciwieństwie do opowiadań, odzwierciedlają najskrytsze refleksje i odkrywają najgłębsze zakamarki ludzkiej wrażliwości, są jak spowiedź w konfesjonale, przy którym stajemy bezbronni i duchowo “nadzy”.

“Zegar melodii” pióra Moniki Knapczyk wydany został w 2018 roku przez założone przez nią wydawnictwo “Inspiracje” i dedykowany jest dwojgu dzieciom autorki. Nie spodziewajcie się jednak, mimo tej dość tradycyjnej dedykacji, tomiku wierszy przeznaczonych dla młodego pokolenia. To tylko pozory! Monika Knapczyk zabiera czytelnika w poetycką podróż zwaną “Życiem”, w którym to jak w kalejdoskopie przeplatają się godziny szczęścia, momenty rozgoryczenia, chwile zwątpienia i refleksji nad ludzką egzystencją, poranki matczynej miłości i noce ukrywanych często obaw. “Zegar melodii” zaskakuje różnorodnością tematyki i emocji, mimo przewagi poezji utrzymanych w klasycznej i rymowanej stylistyce, pojawiają się również wiersze białe, które osobiście uważam za najbardziej interesujące i godne uwagi, gdyż uzewnętrzniają lepiej życiową mądrość i spostrzeżenia autorki.
Zagłębiając się w lekturze tekstów przemierzamy sielankowy i bardzo łagodny wstęp będący w pewnym sensie odą do piękna natury ( “Miałam dziś sen”, “Pieśń poranka”), wraz z wierszami “Przed zachodem” i “Rzeki, które nie płyną” przywołani zostajemy do refleksji nad ludzkim “trwaniem” i przemijaniem, doznajemy gwałtownego przebudzenia czytając pełne żarliwości, gwałtowności i skargi strofy w zaskakującym swym przekazem “A tym, którzy błagają o litość”:

A tym, którzy błagają o litość
Kopniak w twarz
Niech nie żebrzą
Psy przeklęte

… A tym, którzy czekają na świt
Noc wieczna
Słońce ich nie obroni
Świat jest nasz

… A tym, którzy proszą zmiłowania
Męka wiecznego strachu
Tym jest piekło
Więc wyślijmy ich do wszystkich diabłów

… A tym, którzy utracili nadzieję
Wzgarda
Byliście moimi przyjaciółmi
Czeluść was pochłonie, druhowie

… A tym, którzy piszą takie wiersze
Męka wiecznego niespełnienia
Tym jest piekło
Tym jest piekło poetów


Wstrząsający i niespodziewany wiersz, nawiązujący wydźwiękiem i swą siłą werbalną do egzystencjalizmu i “poetów przeklętych”. Bezpośredni i nieupstrzony pustymi retorycznymi ozdobnikami język, który wyprowadza czytelnika z raczej “sielankowatego” i pastelowego początku książki, zapowiadając częste zmiany akcji i nastroju. Po kolejnych bardziej klasycznych lirykach utrzymanych w charakterze ballady i tradycyjnych refleksji o upływającym czasie, ludzkiej egzystencji i śmierci (czyli tzw. Kronos, Kairos i Thanatos), pojawia się kolejny przykłuwajacy mą uwagę tekst “Po powrocie z Warszawy”:

Mój świat jest zielono – złocisto – błękitny
I nie obchodzi mnie wcale
Że tam biurowce
Że dynamiczny rozwój
Że miejsca pracy
Że cudzoziemcy
Że ulice szerokie

Moje miasto jest zielono – złocisto – błękitne
Takie jak lubię
I chociaż pewnie za małe
Za ciche
Za spokojne
Dla tych, co życie nawlekają jak koralik
Na sznury pędzących aut
Chociaż bez szans dla ambitnych
Tych, co wciąż – więcej, wyżej
Kocham je dziką
Irracjonalną miłością

Mój świat jest zielono – złocisto – błękitny
I takim chcę go znać
Już zawsze

W tym utworze przychodzą mi na myśl bezpośrednie analogie z twórczością Wisławy Szymborskiej: pozorna prostota i współczesność języka, tematyka związana z codziennym życiem, przejrzystość lingwistyczna zawarta w białym wierszu o dość zwartej budowie i, w pewnym sensie, lekkie poczucie humoru. Czystość i oszczędność w użyciu przymiotników, dobrze otrzymany rytm i struktura nadają tekstowi zdecydowany charakter, bez nadmuchanego sztucznego pathosu i zbędnego “potoku słów”.
Kolejnymi utworami wartymi zauważenia są z pewnością dwa wiersze, w których znakomicie odczytać można wewnętrzny bunt Autorki. Mam na myśli liryki ” W mojej głowie myśli” i “Pytanie”. Pierwsza z nich zaskoczyła mnie wyjątkowo, gdyż z przyjemnością dopatrzyłam się w niej elementów w zgodzie z Realizmem Terminalnym – włoskim nurtem, o którym często wypowiadam się na łamach polskich czasopism literackich. Z pewnością zbieżność ta była przez Monikę Knapczyk całkowicie niezamierzona, ale nie można ignorować jej istnienia. To przecież czyste “similitudini rovesciate / odwrócone podobieństwa”:

W MOJEJ GŁOWIE MYŚLI

(…) Słowa-klucze
Odmykają znów drzwi
Które chciałam
Zatrzasnąć na zawsze (…)

(…) Plamki pod powiekami
W kolorach dopełniających
Pasma mroku w świetlanej kuli
Wszystkie barwy razem dają światło białe
Ta biel ostra jak skalpel
Kaleczy (…)

Do przytoczenia także tnący jak nóż język wiersza “Pytanie”:

Drę w strzępy gazety
Depczę z pasją książki
Wrzeszczę na przyjaciół
Niszczę telewizor
Wreszcie się przechylam
Przez otwarte okno
Jestem na krawędzi
I tylko patrzę…
Czy lepiej żyć w realnym świecie
Czy nie żyć wcale?

Te dwa utwory, jak i poprzednio przytoczone, wyłamują się całkowicie z całego cyklu i życzyłabym sobie, aby Autorka poświęciła więcej uwagi takiemu agresywniejszemu i bardziej drapieżnemu wyrażaniu myśli. Właśnie w białych wierszach Monika Knapczyk potrafi zaskoczyć bogactwem odczuć, głębią i trafnością metafor oraz analogii, oryginalnością oksymoronów i interesujących figur stylistycznych. Oczywiście nie zamierzam odbierać wartości poezjom utrzymanym w rymach, w formie płynnych tradycyjnych ballad o określonym rytmie i budowie. Doceniam zawsze znajomość kunsztu i zasad klasycznej poetyki, lecz faworyzuję szczególnie mocno poszukiwanie nowej ekspresji artystycznej, indywidualność i bezpośredni, współczesny impakt tekstu. “De gustibus” czyli są gusty i guściki, ale śledząc od lat światowe tendencje, uczestnicząc w wielu sympozjach i międzynarodowych targach wydawniczych, mogę śmiało potwierdzić, iż nastąpił całkowity odwrót od poezji rymowanej na rzecz oszczędności słowa, hermetyzmu, zwartej budowy tekstu i dbałości o czystość formy “białej strofy”. Nie chodzi tu bynajmniej o udziwnienie i sztuczność, ale o rewolucyjne podejście do samego merytorycznego znaczenia słowa. To taka dygresja na marginesie, która nie zamierza krytykować, lecz zasygnalizować bardziej poszukiwane i doceniane elementy we współczesnej poezji.
W wielu zręcznie napisanych balladach i rymowanych poezjach docenić należy z pewnością duży liryzm, naturalność strof i płynność poetyckiej narracji, hedonizm i pewną dozę miłości do ojczystego kraju. Wiersze stwarzają wrażenie konsekwentnych zmian pór roku czyli upływu godzin ludzkiego życia (świt – dzieciństwo, południe – młodość, popołudnie – wiek dojrzały, zmrok – starość). Pięknie obrazują to liryki “Sierpień”, “Zima”, “Ona”, “Zegary”, “Realizm”, “Tak wiele już przeżyć i poznać zdołałam” oraz “Sen”:

Niebo rozbrzmiewa śpiewem aniołów
Na ziemi
Zapada wreszcie latarniana cisza
Gdzieś daleko huczy
Ostatni spóźniony pociąg
Gdzieś blisko ciebie
Cichnie bezsilny
Szloch odrzuconej miłości

Czemu płaczesz, dziecinko?
To jeszcze nie twój czas

Patrz!
Gwiazdy gubią łzy
W kryształowych sadzawkach rozpaczy
Dziś jeszcze nie płacz
Kiedyś umrzeć nie starczy ci sił
A dziś śnij gwiazdy, anioły, pociągi
Dziś śpij

We wszystkich utworach Moniki Knapczyk odczuwamy głęboką wrażliwość, człowieczeństwo, miłość uniwersalną i tę matczyną, refleksyjny stoicyzm na przemian z gwałtownym buntem i oskarżeniem często kapryśnego ziemskiego przeznaczenia.

“Zegar życia” jest z pewnością interesującym i wartym lektury zbiorem poezji, wśród których na uprzywilejowanym miejscu znajdzie się z czytelnik o bardziej tradycyjnym guście, ale i wielbiciele poezji współczesnej wyszukają w nim godne pochwały wiersze. To wielki kalejdoskop uczuć i przeżyć, dziennik podróży i dojrzewania, patchwork o różnorodnych barwach i nastrojach. To karuzela emocji wirujących w rytm bicia zegara, którego nikt z nas nigdy nie będzie potrafił zatrzymać.

Izabella Teresa Kostka
Mediolan, 25.06.2019

Monika Knapczyk podczas jednego z licznych spotkań autorskich

SEZIONE POLACCA: Intervista alla poetessa polacca Jolanta Mielcarz / Wywiad z polską poetką Jolantą Mielcarz (a cura di Izabella Teresa Kostka)

WYWIAD z poetką JOLANTĄ MIELCARZ (rozmawia: Izabella Teresa Kostka)

1. I.T.K.: W ostatnich czasach mówi się wiele o kryzysie sztuki, literatury, a szczególnie poezji. Według Ciebie pisanie wierszy ma jeszcze jakiś cel? Jaka jest rola poezji w naszej zabieganej, informatycznej rzeczywistości?

J.M.: Nie wierzę do końca w kryzys sztuki i literatury. Zalewa nas oczywiście ocean kultury masowej, ale przecież zawsze tak było – popisy jarmarczne gromadziły tłumy, sztuka wysoka miała nieporównanie mniej odbiorców. A jeśli chodzi o poezję, trafnie wyraziła to Wisława Szymborska w wierszu “Niektórzy lubią poezję”:

“Niektórzy-
czyli nie wszyscy.
Nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość.
Nie licząc szkół, gdzie się musi,
i samych poetów,
będzie tych osób chyba dwie na tysiąc (…)”

W moim odczuciu jednak poezja ma moc oddziaływania na nas, nawet jeśli nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Jakiś czas temu syn moich znajomych, wówczas maturzysta, przeżywał dramat miłosny. Odeszła od niego dziewczyna, a on bardzo cierpiał. Stracił zainteresowanie dla całego świata, także dla czekających go egzaminów. Zupełnie przypadkiem wpadł mu w ręce tomik poezji Edwarda Stachury. Przeczytał proste słowa, oddające uczucia kogoś, także porzuconego przez ukochaną:

“Potem ona się zjawiła,
Wszystko dla niej porzuciłem
I kochałem ją, kochałem,
Śmierci nic się nie lękałem,
Potem poszła, luty był,
Już nie żyje ten, co żył.”

Jak sam później powiedział, słowa poety go uratowały. Pociechę znalazł w tym, że inni ludzie też przeżywali tak silne emocje i potrafili to wyrazić.
Żyjemy w czasach ostrej konkurencji, także na polu sztuki. Wielu twórców, nawet tych utalentowanych, szuka sposobów na zaszokowanie widza czy czytelnika. Wszystko już przecież było, wszystko zostało napisane albo namalowane, więc pozostaje gra konwencjami, prowokacja, zwrócenie na siebie uwagi za wszelką cenę. Nie mam nic przeciwko eksperymentom formalnym, ale najcenniejsze są odwieczne wartości: poszukiwanie piękna, prawdy i dobra. Myślę, że tylko taka poezja trafia do ludzkich serc, a obcowanie z nią staje się wewnętrzną potrzebą. A mówiąc żartobliwie: nawet jeśli taką potrzebę odczuwają tylko dwie osoby na tysiąc, w skali świata jest to nie byle co: 14 milionów ludzkich istnień.

2. I.T.K.: Jak zaczęła się Twoja przygoda literacka, to był niezależny wybór, czy raczej podążyłaś za namową i wzorem osób trzecich?

J.M.: To był mój własny wybór, a przygoda z poezją zaczęła się nieoczekiwanie dla mnie samej. Od zawsze kochałam sztukę i teatr, pasjonowała mnie też rzeźba i malarstwo. Jako dziecko grałam na pianinie, śpiewałam piosenki, recytowałam wierszyki. W szkole podstawowej grałam różne role w teatrzyku dla dzieci. Przed maturą rozważałam zdawanie do warszawskiej szkoły teatralnej, jednak przeważyło zamiłowanie do psychologii.
Na studiach trochę malowałam, ale poezja zawsze była ukryta w moim wnętrzu. Simonides z Keos już w V w p.n.e. powiedział: “Malarstwo jest milczącą poezją, a poezja – mówiącym malarstwem”, obrazując tym samym, jak te dwie dziedziny sztuki przenikają się i uzupełniają.
Po uzyskaniu dyplomu pracowałam jako pedagog specjalny i psycholog, najpierw w Polsce, potem w Stanach Zjednoczonych. Moja droga literacka rozpoczęła się po powrocie z USA do Polski. Zeszyt z pisanymi za oceanem wierszami zaginął, jednak starałam się je odtworzyć. Od 2014 roku moje utwory pojawiały się w różnych portalach poetyckich, zostały też zamieszczone w siedmiu antologiach. Urzekła mnie serdeczna atmosfera, jaka panowała w niektórych grupach, m.in. w “Kawiarence Poetyckiej”. Motywację do dalszej pracy znalazłam dzięki przyjaciołom i oczywiście dzięki pozytywnym, żywym reakcjom Czytelników. To były wspaniałe lata zdobywania przeze mnie wiedzy poetyckiej i twórczych inspiracji. Pracuję cały czas nad doskonaleniem swojego warsztatu, odkrywam nowe drogi rozwoju literackiego. Nadal publikuję wiersze w różnych portalach internetowych i na swojej stronie autorskiej.

3. I.T.K.: Często dyskutuje się nad różnicą pomiędzy tzw. “poezją kobiecą i męską”. Jesteś odzwierciedleniem delikatnej i subtelnej kobiecości, ale czy i Ty uważasz, że istnieją duże różnice pomiędzy pisarstwem przypisanym do płci?

J.M.: Moim zdaniem określenie “poezja kobieca” kojarzy się na ogół z twórczością mniej wartościową niż “poezja męska”. Kobietom przypisuje się zazwyczaj uczuciowość, subtelność, wrażliwość, czasem brak logiki. Domeną mężczyzn ma być rzeczowość, pewność siebie, przebojowość, twarde stąpanie po ziemi, dyscyplina intelektualna. Któż z nas nie spotkał jednak delikatnego, łatwo ulegającego nastrojom mężczyzny albo dość bezwzględnej kobiety? Myślę, że określone ludzkie cechy to sprawa indywidualna.
Czy można wyobrazić sobie poetę pozbawionego wrażliwości? Co miałby do zaoferowania czytelnikom? W jaki sposób mógłby skłonić innych do skupienia, pobudzić do refleksji moralnych? Nie dlatego podziwiam wiersze Haliny Poświatowskiej, że są “kobiece”, a utwory ks. Jana Twardowskiego dlatego, że są “męskie”. To po prostu wielka poezja, znajdująca drogę do ludzkich serc i umysłów. Jeśli nawet istnieją różnice pomiędzy twórczością pisarek i pisarzy, doceniam tę wzbogacającą inność, ale nie przywiązywałabym do tego zbyt dużej wagi.

4. I.T.K.: Żyjemy w czasach zwariowanego chaosu i, co najgorsze, agresywnego starcia różnorodnych kultur i religii. Jaką rolę może spełnić poezja i literatura w czasie dramatycznej migracji narodów? Jakie miejsce zajmuje religia w Twojej twórczości?

J.M.: Współczesny świat pełen jest konfliktów i sprzeczności. Obok państw o ugruntowanym systemie demokratycznym są kraje rządzone totalitarnie, duch tolerancji religijnej i ekumenizmu sąsiaduje z nienawiścią i fanatyzmem, obszary nędzy z bogactwem, idealizm ze skrajnym konsumpcjonizmem. Myślę, że sztuka może odegrać znaczącą rolę w dziele pojednania i zrozumienia, kształtowania postaw szacunku wobec indywidualnej i kulturowej odmienności. Jest to jedno z jej najważniejszych zadań. Z powodu migracji ludności z różnych obszarów kulturowych musimy nauczyć się współpracy i współżycia z ludźmi, posługującymi się innym językiem, często wyznającymi inną religię czy odmienne wartości, które wynikają z ich kultury.
Poezja i literatura we wszystkich epokach kulturowych angażowała uczucia i intelekt odbiorców. Dzieła, uznawane za uniwersalne, dotyczyły i dotyczą sytuacji człowieka w świecie. Bardzo bliski jest mi aforyzm Aleksandra Świętochowskiego, który powiedział, że żaden utwór literacki nie jest w stanie zmienić ludzi, ale są dzieła, pobudzające ich do zmiany.
W walce Polaków z systemem komunistycznym istotną rolę odegrało wielu pisarzy, m.in. Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Gustaw Herling – Grudziński, Tadeusz Różewicz czy Tadeusz Konwicki. Pisarze z wielu krajów świata nie pozostają obojętni także wobec współczesnych konfliktów.
Z odpowiedzią na drugie pytanie, dotyczące miejsca religii w mojej twórczości, mam pewien kłopot. Wierzę w Boga i traktuję ten dar jako Łaskę, głębokie wewnętrzne przeżycie. Jestem jak najdalej od jakichkolwiek teologicznych rozważań, nikomu też nie narzucam swojej wiary. Zwierzam się tylko z tego, kim jest dla mnie Bóg, czym jest poczucie Jego bliskości.

5. I.T.K.: W twoich dziełach wiele uwagi poświęcasz miłości, także tej uniwersalnej. Jesteś naprawdę tak romantyczna i sentymentalna, czy jest to tzw. “chwyt pod publiczność”, gdyż jak to się mówi “rynek kocha Erosa”?

J.M.: Miłość jest najsilniejszym z ludzkich uczuć. Próbuje z nim konkurować tylko… nienawiść. Gdybyśmy stworzyli katalog wszystkich możliwych motywów literackich, miłość znalazłaby się na pierwszym miejscu. W mojej twórczości, także w tomiku “Dotyk miłości”, miłość zajmuje ważne miejsce i według mnie jest kluczem do spełnienia w życiu. Może też ocalić ludzkość od złego. Jeśli chodzi o moją osobowość, to jestem niepoprawną romantyczką. Czas nie zabił we mnie tej cechy. Cenię sobie naturalność, szczerość i nikogo nie naśladuję. Piszę, co mi serce dyktuje – o miłości do Boga, do ludzi i natury, o uczuciach romantyczno – zmysłowych i o nadziei, którą noszę w sercu.
W moich wierszach jest oczywiście trochę erotyzmu, ale w żadnym wypadku nie mógłby on być kartą przetargową na rynku czytelniczym. To erotyzm sugerowany, czasem ukryty, więc jakie miałabym szanse w starciu z pisarzami, którzy na trzydziestu stronach opisują szczegółowo sceny erotyczne?

6. I.T.K.: Powróćmy na chwilę do Twojego dzieciństwa. Kim była mała Jola i o czym marzyła? Czy spełniły się Twoje pragnienia?

J.M.: Wczesne dzieciństwo spędziłam w podwarszawskim Aninie wśród kochającej rodziny. Przeżyłam tam niezapomniane chwile na łonie natury. Spacery z psami i zabawy z dziećmi w lesie były ekscytującym przeżyciem. W tamtych latach narodziło się moje umiłowanie przyrody i ojczystej ziemi. W wieku 6 lat przeprowadziłam się z rodziną do stolicy.
Byłam dzieckiem radosnym i pogodnym, ciekawym świata. Kochałam zwierzęta. W domu rodzinnym mieliśmy zawsze psa, który był naszym przyjacielem, chomika i akwarium z rybkami. A o czym marzyłam? Pragnęłam zostać w przyszłości panią weterynarz. Te plany się później rozwiały. Poczułam misję pomagania ludziom chorym. I to moje marzenie się spełniło. Pracowałam jako psycholog i pedagog w Polsce i USA.
Marzyłam również o podróżach, poznawaniu świata i innych kultur. I to pragnienie się spełniło. Dużo podróżowałam, nawiązywałam przyjaźnie, zwiedzałam zabytki. Wiem, niektóre marzenia na zawsze pozostają marzeniami. Ale uważam, że jeśli chociaż kilka z nich zrealizuje się, możemy czuć się szczęśliwi.

7. I.T.K.: Jakie jest Twoje zdanie o rynku literackim w Polsce? Jesteś usatysfakcjonowana z przebiegu swojej kariery i działalności, czy spotykasz się raczej z nieprzychylnością i tzw. “kliką uprzywilejowanych”?

J.M.: Nie jestem zawodową pisarką, to znaczy mam też inną pracę. Jak wiadomo poetą się nie jest, poetą się bywa. Trudno mi więc wypowiadać się na temat rynku literackiego w Polsce. Jak dotychczas spotykałam się z życzliwym przyjęciem mojej twórczości. Przede wszystkim przez czytelników, a to jest przecież najcenniejsze.

8. I.T.K.: Być albo mieć? Co ma dla Ciebie większą wartość: komercyjny sukces i wiele sprzedanych egzemplarzy czy stałe, ciepłe miejsce w sercach wrażliwych czytelników i uznanie profesjonalnej krytyki?

J.M.: Wizja komercyjnego sukcesu jest oczywiście nęcąca, ale dostępna niewielu poetom. Gdybym kiedyś zaczęła pisać kryminały, liczba sprzedanych egzemplarzy byłaby jakimś wykładnikiem sukcesu. A jeśli chodzi o wiersze, najbardziej sobie cenię uznanie czytelników. Oczywiście cieszy mnie także każda pozytywna opinia krytyków literackich.

9. I.T.K.: Co chciałabyś zmienić we własnym życiu artystycznym, jeśli mogłabyś narodzić się po raz drugi? Jeszcze raz wybrałabyś poezję?

J.M.: Jeśli mogłabym narodzić się ponownie, zdawałabym do wyższej szkoły teatralnej. Gdybym dostała drugą szansę, zdecydowanie chciałabym zostać aktorką. Bardzo cenię ten zawód. Daje on duże możliwości twórcze. Wybrałabym jednak także poezję, bez której już nie wyobrażam sobie życia. Na pewno dałoby się to pogodzić.

10. I.T.K.: Jak zachęciłabyś czytelnika do sięgnięcia po Twój zbiór poezji? Jak sądzisz, czym wyróżnia się Twe pisarstwo od innych licznych publikacji?

J.M.: Gdybym usłyszała to pytanie, gdy jeszcze mieszkałam i pracowałam w Stanach Zjednoczonych, z pewnością ułożyłabym sama dla siebie jakąś laurkę. Amerykanie uważają za rzecz oczywistą, że zawsze należy mówić o sobie jak najlepiej, eksponować wszystkie swoje umiejętności, podkreślać sukcesy. Już od pewnego czasu jestem jednak w Polsce i wróciły stare nawyki – trzeba zachować osobistą skromność, zostawić oceny swojej twórczości innym. Powiem więc tylko, że nie ulegam żadnym modom, moja poezja pisana jest sercem.

11. I.T.K.: O czym marzy dziewczyna, gdy dojrzewać zaczyna? Jakie są Twoje plany na najbliższą przyszłość?

J.M.: Nauczyłam się żyć dniem dzisiejszym, cieszyć się życiem, każdą jego chwilą. Ponieważ jest lato, marzę o fantastycznych wakacjach. No i żeby zawsze gdzieś blisko mnie była muza poezji. Jak zwykle myślę również o tym, żeby moim najbliższym wiodło się jak najlepiej.
Moim pragnieniem jest pisać wiersze, które by przenosiły czytelników w lepszy świat, znajdowali w nich radość i odskocznię od codzienności.
A szczęście niech będzie dla wszystkich na wyciągnięcie ręki…

I.T.K.: Kochana Jolanto,
dziękuję Ci serdecznie za rozmowę i życzę, aby ta literacka przygoda przysporzyła Tobie wiele radości, miłych niespodzianek i satysfakcji. Jak to mówi się u nas we Włoszech “In bocca al lupo” czyli powodzenia “w pysku troskliwej wilczycy”.

J.M.: Dziękuję Kochana Izabello za przeprowadzony wywiad i piękne życzenia. Zabawny ten cytat, ale co kraj to obyczaj. Również życzę Tobie samych wspaniałych dni, wielu sukcesów artystycznych i satysfakcji z pracy.
Niech się nam spełniają nasze życzenia !!!

Poniżej zapraszam do zapoznania się z niektórymi wierszami autorki

Jolanta Mielcarz

POEZJE WYBRANE

DOTYK NIEBA

nad ziemią unosi się
duchowa kraina marzeń
poranna jutrzenka maluje
niezwykłe pejzaże
jasnym dotykiem budzi ziemię
otwiera bramy niebios

świetliste Anioły śpiewają
radosne modlitwy
wyjednają łaski Boże

odrodzenie
i moc spełnienia
odkryte w uwielbieniu

KRAINA SZCZĘŚCIA

zatraciłam siebie
w tworzeniu i zapomnieniu
w przebaczeniu i modlitwie
odrodziłam się na nowo
rozświetlona miłością
byłam jasnym światłem
wtopiłam się w bezkres
błękitu nieba
w krainę wiecznego
istnienia

na ziemi szczęście
to małe radości
tam jest potęga
nieskończonej miłości

BABIE LATO

babie lato pachnie lasem i wrzosami
lśni w refleksach złocistego słońca
jarzębiny tańczą koralami przybrane
świerszcze na skrzypcach grają koncert

srebrne pajęczyny chcą zaklinać czas
lecz nie zwróci nam lat minionych
chwila jest ważna – szepcze wiatr
zatrzymajmy szczęście w sobie

gwiaździsta noc uspokaja
fantazyjnie nam sny koloruje
twoje dłonie w moich dłoniach
skradłeś mi namiętny pocałunek

SAMOTNOŚĆ

samotni wśród ludzi
w zimnej ciszy i pustce
cisi odrzuceni
wrażliwi na zranienia
pokryci bliznami

są jak pył księżycowy
lub jak łzy letniego deszczu
samotne dusze

tęskniące za miłością
słuchają szumu wiatru
nad nieodgadnioną
przyszłością

serca obmywa smutek
ale i wiara
że wypełni je radość
i rozbłyśnie płomień życia

Wywiad z Jolantą Mielcarz przeprowadzony przez Izabellę Teresę Kostka w czerwcu 2019 r. i zamieszczony także na łamach dziennikarskiego blogu “Podtekst kulturalny”:

https://podtekstkulturalny.wordpress.com/2019/06/09/w-cztery-oczy-wywiad-z-poetka-jolanta-mielcarz/?preview=true

Inne artykuły dotyczące Jolanty Mielcarz:

https://podtekstkulturalny.wordpress.com/2019/05/31/prezentacje-jolanta-mielcarz-subtelna-poezja-bycia-kobieta/?preview=true

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone

copyright©kostka.mediolan 2019

SEZIONE POLACCA / SEKCJA POLSKA: Baśniowość i polskość w twórczości URSZULI JOANNY WINTROWICZ

Oggi presento una delle mie connazionali residente in Italia, la poetessa Urszula Joanna Wintrowicz / Dzisiaj prezentuję z przyjemnością moją Rodaczkę zamieszkałą we Włoszech, poetkę Urszulę Joannę Wintrowicz. Miłej lektury Kochani!

Link do artykułu w języku polskim / link all’articolo in lingua polacca:

https://podtekstkulturalny.wordpress.com/2019/06/04/z-ziemi-polskiej-do-wloskiej-basniowosc-i-polskosc-w-tworczosci-urszuli-joanny-wintrowicz/?preview=true

SEZIONE POLACCA: Współczesne oblicza sztuki – Realizm Terminalny czyli świat widziany przez pryzmat przedmiotów i technologii (autor: Izabella Teresa Kostka, 2019)

WSPÓŁCZESNE OBLICZA SZTUKI: REALIZM TERMINALNY czyli świat widziany przez pryzmat przedmiotów i technologii (autor: Izabella Teresa Kostka, 2019)

Od dłuższego czasu mówi się o poważnym kryzysie współczesnej kultury i sztuki, a przede wszystkim literatury i poezji. W zagonionym i zadymionym świecie nie mamy czasu na dostrzeżenie piękna, na kontemplację klasycznych wersów o nieskazitelnej harmonii i muzykalności. Czytelnicy, a szczególnie młode pokolenia, odchodzą od lektury i zainteresowań literackich, gdyż dla większości społeczeństwa pisarstwo i sztuka są uważane za coś staroświeckiego i zbytecznego. Sztywne zasady klasycznego piękna, ustalona rytmika strofy, rymy o precyzyjnych zasadach i strukturze sylabicznej stały się jakby “przyciasne” i archaiczne, a język, mentalność i środki komunikacji werbalnej podporządkowane zostały otaczającemu nas nawałowi przekaźników cyfrowych, komputerów, smartfonów i supremacji zaawansowanej techniki i technologii. Człowiek nie jest już “władcą”, nie stanowi o wolności swych myśli i poglądów, lecz stał się marionetką na linkach – przewodach nowoczesnego systemu. Wszystko zawiera się w informacjach dostarczonych przez kody kreskowe.
Ta smutna prawda stała się inspiracją twórczą dla włoskiego artysty, poety Guido Oldani’ego urodzonego w 1947 r. w Melegnano pod Mediolanem. Artysta wzrastający w młodości wśród rozległych zielonych równin Niziny Padańskiej, wraz z upływem czasu porwany został przez wir boomu ekonomicznego, rozwoju przemysłu, zabudowy terenów rolnych i osobiście uczestniczył w intensywnej transformacji życia i obyczajów nowoczesnego społeczeństwa. Jego kreatywny umysł odczuł potrzebę przekazania swych emocji i spostrzeżeń odchodząc od klasycznych schematów przeszłości, postanowił zrewolucjonizować spojrzenie na świat, na ekspresję artystyczną, aktualizując środki przekazu według praw rządzących współczesnym światem. Jak sam Oldani mówi, a powtarza to często w czasie prelekcji i spotkań literackich, żyjemy w czasach “dell’accatastamento dei popoli / nawarstwiania się społeczeństw”, zamknięci w miastach – betoniarkach (poezja “La betoniera / Betoniarka”), w których kręcimy się jak w wirówce poddani supremacji przedmiotów (wiersz “La lavatrice / Pralka”). Człowiek nie jest już podmiotem, sam stał się tylko przedmiotem. Przyroda i natura zostały zepchnięte na drugi plan, a o naszej egzystencji i rzeczywistości decydują wszechobecne dobra materialne i prawa komercyjnego rynku. To nowatorskie podejście do wizji współczesności doprowadziło pod koniec XX wieku i na początku nowego stulecia do stworzenia przez Guida Oldani’ego odłamu artystyczno – literackiego o nazwie Realismo Terminale / Realizm Terminalny. Stał się on oficjalnym nurtem, można nawet powiedzieć filozofią artystyczną w roku 2010, wraz z opublikowaniem przez Oldaniego książki p.t.”Il Realismo Terminale” ( “Realizm Terminalny”, wydawnictwo Mursia, Mediolan) i pierwszego konkretnego “Manifestu Realizmu Terminalnego”.
Jedną z charakterystyk cytowanego prądu jest zaniechanie tradycyjnego “banalnego” odniesienia metafor do otaczającej nas natury na rzecz tzw. ” similitudine rovesciata / odwróconego podobieństwa”: stany ducha, uczucia, sytuacje nie są porównywane do klasycznych wzorców (np.”Twe oczy iskrzą się jak gwiazdy”), lecz wyrażane są przez pryzmat porównań odnoszących się do świata przedmiotów i techniki (przykładowe podobieństwo odwrócone “Twe oczy świecą jak dwa reflektory”). Realizm Terminalny ukazuje znaną nam rzeczywistość w sposób bardzo bezpośredni, odarty z retorycznych upiększeń, opiera się na bezwzględnej, zwartej stylistyce i eksperymentalnym użyciu wielu pojęć i zwrotów. Dla klasyka deszcz to ” boskie łzy spływające po policzkach”, dla Realisty Terminalnego deszcz to “ołowiane kule, które dziurawią umysły”. Po wielu nurtach poszukujących nowości, wśród których należy wymienić chociażby dadaizm, abstrakcjonizm, metasemantykę Fosco Maraini’ego wydaję się, że właśnie Guido Oldani odnalazł drogę do współczesnego odbiorcy odzierając sztukę z fałszywego idealizmu i sztywnych schematów przeszłości. Oldani przybliżył przekaz werbalny i artystyczny do realiów otaczającego nas nowego tysiąclecia, a co za tym idzie, dokonał specyficznej rewolucji w postrzeganiu wydarzeń, odbieraniu i przetwarzaniu bodźców emocjonalnych i wizyjnych. Realizm Terminalny nie ogranicza się tylko do literatury, lecz znajduje duży oddźwięk w wielu dziedzinach sztuki od fotografii do malarstwa, od teatru do sztuki wizyjnej i tzw. instalacji przestrzennych. W samych Włoszech, w których mieszkam od prawie dwudziestu lat, nurt ten cieszy się co raz większym zainteresowaniem, zdobywa duże grono wielbicieli szczególnie wśród młodej generacji pisarzy i artystów. Realizm Terminalny wychodzi na przeciw problemom współczesności, angażuje się w działalność społeczną, jest blisko ekstremalnych sytuacji politycznych i problemów ekologicznych. Mimo powagi poruszanych tematów nurt ten nie odznacza się sztucznością ani nadmierną ciężkością, wręcz przeciwnie, często potrafi zaskakiwać zdrową ironią i pobudza wyobraźnię rozwijając bezkresną intelektualną kreatywność. Guido Oldani stał się uwielbianym Mentorem, a za jego przykładem w szeregi Realistów Terminalnych wstąpiło wielu liczących się artystów, krytyków literackich i intelektualistów. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim prof.Giuseppe Langella i poetów, twórców prestiżowego Piccolo Museo della Poesia / Małego Muzeum Poezji w Piacenzy: Massimo Silvotti, Sabrina De Canio i Giusy Càfari Panico. Poetyka i filozofia Guida Oldani’ego roztacza co raz szersze kręgi, a sam artysta jest częstym gościem liczących się międzynarodowych spotkań i festiwali literackich, targów wydawniczych i sympozjów naukowo – kulturalnych. Znając i śledząc ten kierunek od lat, mając możliwość osobistego zapoznania się z jego twórcą, z entuzjazmem dołączyłam w 2015 roku do grupy Realistów Terminalnych, wśród których znalazłam zrozumienie i inspirację dla mojej poliedrycznej twórczości. Stałam się z przyjemnością oficjalnym rzecznikiem i ambasadorem w/w prądu artystycznego na Polskę.
Czy Realizm Terminalny i “odwrócone podobieństwa / similitudini rovesciate” znajdą swoich wielbicieli także w nadbałtyckim kraju? O tym zadecyduje upływ czasu i nowe pokolenia artystów. Z pewnością u nieprzygotowanego i klasycznego odbiorcy pierwszy kontakt z RT może wywołać pewne kontrowersje i lekki szok estetyczny, gdyż styl ten obala wszystkie tradycyjne kanony piękna i ekspresji na rzecz poszerzania środków przekazu poprzez podstawową regułę: “un oggetto diventa soggetto / przedmiot staje się podmiotem”, a tradycyjny podmiot (człowiek) zostaje sprowadzony do rangi przedmiotu. Osobiście życzę wszystkim Realistom Terminalnym, aby ich sztuka i filozofia znalazła żyzną glebę i aprobację również w odległej od Włoch Polsce, a szerzone nowatorskie poglądy i wizja świata posłużyły jako bodziec do rozwoju i wzbogacenia kulturowej panoramy kraju nad Wisłą. Poniżej załączam niektóre teksty Guida Oldani’ego wraz z jego krótkim życiorysem. Pozdrawiam serdecznie!

Izabella Teresa Kostka, Mediolan, kwiecień 2019

BIOGRAM

GUIDO OLDANI ideatore nurtu o nazwie Realismo Terminale / Realizm Terminalny urodził się w 1947 r. w Melegnano (Mediolan, Włochy), w którym do tej pory żyje i tworzy. Jego dzieła opublikowane zostały w najważniejszych przeglądach literackich drugiej połowy XX wieku począwszy od “Alfabeta” poprzez “Paragone” i “Kamen”. Wśród opublikowanych książek monograficznych znajdziemy zbiory “Stilnostro / Nasz styl” (CENS, 1985), “Sapone / Mydło” (Kamen, 2001), “La betoniera / Betoniarka” (LietoColle, 2005), “Il cielo di lardo / Niebo ze słoniny” (Mursia, 2008), “Il Realismo Terminale / Realizm Terminalny” (Mursia, 2010) i “La guancia sull’asfalto / Policzek na asfalcie” (Mursia, 2018). Wiersze Oldani’ego znajdują się w licznych prestiżowych antologiach, wśród których: “Il pensiero dominante / Myśl przewodnia” (Garzanti, 2001), “Tutto l’amore che c’è / Ta cała miłość co istnieje” (Einaudi, 2003), “Almanacco dello specchio / Almanach lustra” (Mondadori, 2008), “Antologia dei poeti contemporanei / Antologia poetów współczesnych” (Mursia, 2016), “Poesia di oggi. Un’antologia italiana / Poezja dnia dzisiejszego. Antologia włoska” (Elliot, 2016), “Novecento non più / To już nie 1900” (La Vita Felice, 2016), “Luci di posizione / Światła pozycyjne” (Mursia, 2017) i “Poesie italiane 2016. / Poezje włoskie 2016” (Elliot, 2017). Przy Wydawnictwie Mursia prowadzi “La Collana di poesia Argani / Serię publikacji poetyckich Argani” i współpracuje ze znakomitymi gazetami “Avvenire” i “Affaritaliani.it”.

NIEKTÓRE POEZJE WYBRANE ZE ZBIORU “IL CIELO DI LARDO / NIEBO ZE SŁONINY” (Mursia, 2008). Tłumaczenie z włoskiego na język polski: Izabella Teresa Kostka. Interpunkcja i zapis graficzny zgodny z oryginałem.

LA BETONIERA

l’acqua ha già il sale e su, le petroliere,
versano olio, come condimento,
alla zuppa di pesce navigante.
e la gabbia del cielo ha le sue penne
che portano la cacciagione in volo
e i vermi sono filo per cucire,
che tiene insieme ogni zolla nera
e il tutto è nella pancia di dio padre,
che ci mescola, dolce betoniera.

BETONIARKA (La betoniera)

woda jest już słona, a na niej tankowce
dolewają oleju, jak przyprawy
do pływającej zupy rybnej.
i klatka nieba ma swoje skrzydła,
które wznoszą dzikie ptaki do lotu
a robaki są nicią do szycia,
co utrzymuje razem czarne skiby ziemi
i wszystko jest w brzuchu boga ojca,
który to miesza, słodka betoniarka.

CRAVATTE

come cravatte rosse verso il cielo
si affacciano le fiamme al davanzale
incartando i gerani con il fumo.
e un camion grosso con la pancia d’acqua
alza la gamba posteriore e spegne
e hanno salvato il gatto per fortuna
la vecchia no, faceva grida indegne.

KRAWATY (Cravatte)

jak czerwone krawaty w stronę nieba
wychylają się na parapet płomienie
opakowując dymem pelargonie.
a duża ciężarówka z brzuchem wody
podnosi tylną łapę i gasi
całe szczęście, że uratowali kota,
staruszki nie, niegodnie krzyczała.

I DUE

i due cappotti siedono vicini
portati senza portamento alcuno
come due bucce vuote di banane.
si parlano le loro cicatrici
e gli occhi sono anelli di catene,
neanche a ballare suscitano brio
li ha fatti Dio non sempre riesce bene.

DWA (I due)

dwa płaszcze siedzą blisko siebie
noszone bez żadnego stylu
jak dwie puste skórki od banana.
rozmawiają ze sobą ich blizny
a oczy są ogniwami łańcucha,
nawet tańcząc nie wzniecają entuzjazmu
stworzył je Bóg, nie zawsze mu to wychodzi.

MILANO

è il camion fa il trasporto della ghiaia,
la mia patria, ribalta il cassone,
ci scarica a milioni su milano.
e insieme come uova ci sfondiamo
in un budino in cui quasi ci immola
e c’è chi ha il dubbio si sia ormai un po’ in tanti
ma un’altra camionata ci consola.

MEDIOLAN (Milano)

to ciężarówka do transportu żwiru,
moja ojczyzna, wywraca swój kontener
wyładowując nas milionami w Mediolanie.
i razem jak jajka zagłębiamy się w budyniu, składają nas w ofierze
niektórzy mają wątpliwości, jest nas trochę dużo,
ale kolejna dostawa podtrzymuje wszystkich na duchu.

LA LAVATRICE

la centrifuga gira come un mondo
e i suoi abitanti sono gli indumenti
riposti dalla coppia dei congiunti.
si avvinghiano bagnati in un groviglio
i rispettivi panni in capriola,
sono rimasti questi i soli amanti,
quegli altri se si afferrano è alla gola.

PRALKA (La lavatrice)

wirówka kręci się jak świat
i jej mieszkańcy są odzieżą
włożoną do niej przez parę małżonków.
kłębią się mokre rzeczy kręcąc koziołki
to one zostały kochankami,
ci drudzy gdy się dopadną skaczą sobie do gardła.

Artykuł opublikowany w miesięczniku kultury i literatury “WENA” pod redakcją Moniki Knapczyk, nr 4 kwiecień 2019, ISSN: 2299-7830

Dostępny także na stronie autorskiej:

https://izabellateresakostkaswiatsztukiipoezji.wordpress.com/2019/05/15/wspolczesne-oblicza-sztuki-realizm-terminalny-czyli-swiat-widziany-przez-pryzmat-przedmiotow-i-technologii-autor-izabella-teresa-kostka-2019/?preview=true

Na stronie internetowej prestiżowego magazynu kulturalno – literackiego z siedzibą w Warszawie “Pisarze.pl / Scrittori.pl”:

https://pisarze.pl/2019/06/11/izabella-kostka-wspolczesne-oblicza-sztuki-realizm-terminalny/

I na portalu dziennikarskim Alessandria Today:

https://alessandriatoday.wordpress.com/2019/05/23/sezione-polacca-wspolczesne-oblicza-sztuki-realizm-terminalny-czyli-swiat-widziany-przez-pryzmat-przedmiotow-i-technologii-autor-izabella-teresa-kostka-2019/?preview=true&fbclid=IwAR39K5E3FVqO5UBZqAviPEFR8FK02bnFBhu7lbZN1Y08XZmnYMju3-_SUnE

Wszystkie prawa zastrzeżone

Poeta włoski Guido Oldani – założyciel Realizmu Terminalnego z magazynem Wena w swoim domu pod Mediolanem, maj 2019